PROFIL CZASOPISMA - ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Start: Rocznik Biblioteki Narodowej, ISSN 1689-3182, DOI 10.36155/RBN
Biblioteka Narodowa - strona główna

PROFIL CZASOPISMA

ISSN 0083-7261
ISSN dla wersji elektronicznej 1689-3182
DOI 10.36155/RBN 

„Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN" dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 punktów.

Licencja: Creative Commons CC BY 4.0