RADA NAUKOWA - ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Start: Rocznik Biblioteki Narodowej, ISSN 1689-3182
Biblioteka Narodowa - strona główna

RADA NAUKOWA

 

Redaktor naczelny – dr Tomasz Makowski
Zastępca redaktora naczelnego – Jacek Krawczyk

Rada naukowa
prof. Paulina Buchwald-Pelcowa
dr Roman Chymkowski
dr Tomasz Makowski
dr Monika Mitera
dr Sigitas Narbutas
Kacper Trzaska
dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska