RADA NAUKOWA - ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Start: Rocznik Biblioteki Narodowej, ISSN 1689-3182, DOI 10.36155/RBN
Biblioteka Narodowa - strona główna

RADA NAUKOWA

 

Redaktor naczelny – dr Tomasz Makowski
Zastępca redaktora naczelnego – Jacek Krawczyk

Rada naukowa

  • prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa
  • dr hab. Roman Chymkowski
  • dr Tomasz Makowski
  • dr Monika Mitera
  • dr Sigitas Narbutas
  • Kacper Trzaska
  • dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska