RECENZENCI - ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Start: Rocznik Biblioteki Narodowej, ISSN 1689-3182
Biblioteka Narodowa - strona główna

RECENZENCI

 

Prof. dr hab. Wiesław Babik
prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa
dr Roman Chymkowski
dr hab. Marek Janicki
prof. dr hab. Roman Michałowski
Agata Pietrzak
dr hab. Jerzy Pysiak
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert